Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrádište - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Vrádišť
Lokalita
obec Vrádište, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1754. Obnovený a prestavaný bol okolo roku 1900. [1] Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym ukončením presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním, segmentovo zakončenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi. Veža je zastrešená vysokým ihlancom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

K rekonštrukcii kostola sa pristúpilo po dlhšie trvajúcom probléme s vlhkosťou muriva, ktorá sa prejavila znehodnotením vnútornej omietky a jej opadávaním. Vlhkosť stále postupovala vyššie, preto sa v roku 2012 zrealizovalo kompletné podrezanie kostola a odstránenie vnútornej omietky približne do 1,5 m výšky. Týmto prácam predchádzalo odkopanie základov z vonkajšej strany a ich odvetranie nopovou fóliou približne do metrovej hĺbky a funkčné odvedenie dažďovej vody zo strechy kostola. Po týchto „hrubších“ zásahoch nasledovalo vyspravenie fasády a namaľovanie kostola z vonku, ako aj natretie plechovej strechy veže a kríža, ktorý je na veži. Potom nasledovala kompletná výmena elektroinštalácie, spojená s výmenou a pridaním osvetlenia, doomietanie vnútorných stien a stĺpov, vymaľovanie interiéru kostola, nainštalovanie plynového kotla a zavedenie kúrenia do lavíc. Boli vymenené nové vchodové dvere, dvere na chór a do sakristie. Inštalovalo sa nové ozvučenie a položili sa nové koberce. [2]
 

K inventáru kostola pribudla nová spovednica, nový kríž a Večné svetlo. [3]
 

V nedeľu 21. júla 2013 sa uskutočnila slávnosť – Požehnanie obnoveného Kostola sv. Anny. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 hod. celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Vrádište - Kostol sv. Anny foto © Jiří Fiedler 10/1983Vrádište - Kostol sv. Anny foto © Jiří Fiedler 10/1983Vrádište - Kostol sv. Anny foto © Ľuboš Repta 6/2018Vrádište - Kostol sv. Anny foto © Jiří Fiedler 10/1983Vrádište - Kostol sv. Anny foto © Ľuboš Repta 6/2018Vrádište - Kostol sv. Anny a kríž foto © Ľuboš Repta 6/2018Vrádište - socha sv. Jána Nepomuckého pred kostolom foto © Ľuboš Repta 6/2018Vrádište - jaskyňa Lurdskej Panny Márie vedľa kostola foto © Ľuboš Repta 6/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 417.
[2 - 4] www.vradiste.sk (23.1.2016)
Bibliografia
www.vradiste.sk
GPS
48.823623, 17.191572
48°049'25.0"N 17°011'29.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk