Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žemberovce
Lokalita
obec Žemberovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ s neorománskou úpravou. Renovovaný bol v roku 1812 a rozšírený prístavbou koncom 19. storočia. Kaštieľ Žemberovce je dvojpodlažná bloková stavba s pristavaným prízemným krídlom a vežou v neorománskom slohu. Klasicistické poschodové krídlo má na trojosovej fasáde predstavaný stĺpový portikus s balkónom. V miestnosti sú čiastočne zachované valené klenby s lunetami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Žemberovce foto © Imrich Kluka 4/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 495.
Bibliografia
www.zemberovce.sk
GPS
48.257170, 18.737665
48°0 15' 25.81", 18°0 44' 15.59"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk