Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žibritov - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1838. Vežu postavili neskôr. Ide o sieňový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom a murovaným chórom. Interiér je klenutý pruskými klenbami. Moderná predstavaná štvorcová veža s neomietnutého kameňa je krytá cibuľovitou strechou s laternou. [1] Vznikol čudný kontrast novodobej veže a strechy na spôsob baroka.
 

Oltár je klasicistický z roku 1838, stĺpová architektúra s baldachýnovým zakončením. Stred oltára vyplňuje obraz Ježiša, signovaný monogramom A. P. Kazateľnica je kamenná s dreveným baldachýnom z 30. rokov 19. storočia. Kamenná krstiteľnica je z polovice 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v sakristii uvádza obraz Kázanie Ježiša, ľudovú prácu z prvej polovice 19. storočia od neznámeho autora z Krupiny. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Žibritov - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 5/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 497.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 497.
GPS
48.390032, 18.984957
48°23'24.1"N 18°59'05.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk